Centrum TCM Brezno

Tradičná čínska medicína

Tradičná čínska medicína (TCM) je zdravovedný systém kultivovaný niekoľko tisícročí. Obstál v skúške časom, pričom nestráca na kvalite, ale získava na skúsenostiach. Nie je choroba, ktorá by sa nedala zaradiť podľa diagnostiky TCM.

Podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) ide o druhý najrozšírenejší zdravovedný systém na svete. V rukách kvalifikovaného praktika TCM ide o metódu celkom bezpečnú a nenásilnú.

tcm brezno

Sila tradičnej čínskej medicíny spočíva v tom, že sa pre každého klienta „šije liečbu na mieru“.

Postupy tradičnej čínskej medicíny nenahrádzajú lekársku a zdravotnú starostlivosť.

Čo Vás čaká na návšteve v Centre TCM?

Skôr ako navrhne praktik optimálne riešenie obnovenia zdravia, je potrebné urobiť vstupné vyšetrenie a zistiť príčinu problémov. Toto vyšetrenie pozostáva z rozhovoru, diagnostiky z jazyka a z pulzu. Prvá návšteva trvá cca 60 až 90 minút.

  • Jazyk je zrkadlo nášho zdravia. Je to náš chorobopis. Praktik TCM posúdi veľkosť jazyka, tvar, farbu, pohyb tela jazyka, tiež farbu, rozmiestnenie a hrúbku povlaku. Dôležite sú aj ryhy, brázdy, bodky na jazyku. To všetko vypovedá o stave organizmu.
  • Pulz sa odoberá na oboch rukách. Určuje aktuálny stav organizmu. Určuje sa rýchlosť, sila, kvalita pulzu. Posúdi sa či je pulz povrchový alebo hlboký, pomalý alebo rýchly, jemný, či napružený, pravidelný, či nepravidelný

Rozdiel medzi západnou a východnou medicínou

Jeden z významných čínskych lekárov Sü Ming-tchang vysvetlil rozdiel medzi západnou a východnou medicínou veľmi jednoducho.

Predstavte si, že ste v miestnosti, kde vás štípu komáre. Západný lekár ich postrieka repelentom a vyvolávateľ problémov zahynie. O pár dní sa však vyliahnu nové komáre a štípanie pokračuje. Čínsky lekár príde do miestnosti, zapne klimatizáciu, zníži teplotu, odstráni vlhkosť. Komáre sa prestanú liahnuť a tie, ktoré ostali, prestanú štípať. Zmenil im totiž prostredie. Západný lekár podotkne: Ale veď komáre nezmizli! Nevadí, podotkne východný lekár, dôležité je, že už neštípu.

Stačí zmeniť podmienky, prostredie a problém sa nemusí objaviť.

 

Dobrý liek chutí horko,
dobrá rada trhá uši.
(Konfucius, 552 – 479 pr. Kr.)

Dohodnite si termín

Mobil: 0918 695 256
Email: info@tcmbrezno.sk
facebook icon google + icon twiter icon